ارسال به دوستان
 
ارسال به دوستان
 • ارسال به دوستان
 • اضافه كردن به ليست دلخواه مرورگر
 • تعیین صفحه پیش فرض مرورگر
 • چاپ
 • آر.اس.اس
 • آمار بازدید
  تعداد بازدید از سایت: 174209710
  تعداد بازدید این صفحه: 525328
  در امروز: 96491

نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
×
 
1395/11/14 پنجشنبه

 از چه راه های مسافت شرعی ثابت می شود؟

اگر فرد یقین یا اطمینان داشته باشد یا بیّنه (دو مرد عادل) خبر دهند که سفر او هشت فرسخ است باید نماز را شکسته بخواند.
 • از چه راه های مسافت شرعی ثابت می شود؟
 
اگر فرد یقین یا اطمینان داشته باشد یا بیّنه (دو مرد عادل) خبر دهند که سفر او هشت فرسخ است باید نماز را شکسته بخواند. (مراجع عظام تقلید)1
 
و اما وجوه دیگر مساله فوق :
الف: اگر یک عادل، خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ یا بیشتر است و از گفته وی اطمینان حاصل نشود:
بنابر احتیاط واجب، نماز را هم کامل و هم شکسته بخواند. (حضرت امام و آیات عظام گلپایگانی، صافی، اراکی، بهجت، نوری، زنجانی)
کافی نیست و نمازش تمام است هر چند احتیاط مستحب است نماز را شکسته نیز بخواند. (آیات عظام سیستانی، فاضل)
کافی است و باید نماز را شکسته بخواند. (آیات عظام خویی، تبریزی، وحید، مکارم)
نکته: اگر از گفته یک فرد عادل یقین یا اطمینان پیدا شود که سفر هشت فرسخ یا بیشتر است کافی است و نماز تمام است (مراجع عظام تقلید) بلکه کفایت مطلق گمان هر چند موجب حصول اطمینان نشود، خالی از وجه نیست. (آیت الله بهجت)2
 
ب: اگر شخص موثّقی 3 ، خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است در صورتی که انسان به گفته او یقین یا اطمینان پیدا کند، باید نماز را شکسته بخواند و گر نه:
 گفتار او حجّت شرعی محسوب نمی شود و نمازش کامل است (آیات عظام سیستانی، فاضل)
گفتار فرد ثقه کافی است و نمازش شکسته است. ( آیات عظام خویی، تبریزی، مکارم)
گفتار فرد ثقه کافی است به شرط آنکه گمان به خلاف نداشته باشد. (آیت الله وحید)4
 
ج: اگر فرد گمان یا شک داشته باشد که مسافت هشت فرسخ است و اماره معتبره ای هم نباشد. این گمان یا شک، هشت ‌فرسخ‌بودن را ثابت نمی‌کند و باید نماز را کامل بخواند. البته اگر فرد دراین حال، با قصد قربت نماز را شکسته خوانده‌ و بعد متوجّه شده مسافت شرعی بوده است، نمازش صحیح است هر چند دراین‌صورت، احتیاط مستحب آن است که نمازش را دوباره بخواند. (مشهور)5
نکته: همان طور که گذشت در این مورد کفایت مطلق گمان هر چند موجب حصول اطمینان نشود، خالی از وجه نیست. (آیت الله بهجت)6
 
ح: اگر انسان شک کند که سفر او هشت فرسخ است یا نه، باید نماز را تمام بخواند و تحقیق کردن:
اگر مشقت فوق العاده 7 ندارد بنابر احتیاط واجب باید تحقیق نماید. (حضرت امام و آیت الله فاضل)
اگر مشقت فوق العاده ندارد، باید تحقیق نماید و گرنه لازم نیست (آیت الله بهجت)
باید از کسانی که به آن راه آشنا هستند تحقیق کند مگر اینکه مشقت زیادی داشته باشد (آیت الله مکارم)
اگر به راحتی می تواند مسافت را بفهمد باید تحقیق نماید و گرنه لازم نیست (آیت الله اراکی)
لازم نیست هر چند احتیاط مستحب است که در صورت شک تحقیق نماید (آیات عظام سیستانی، خویی، تبریزی، زنجانی، وحید)8
 
 

 توضیحات:
 1. سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی ، فصل فی صلوة المسافر، م4؛ تحریر الوسیله، فصل فی صلوة المسافر، م6؛ سید ابوالقاسم خوئی منهاج الصالحین جلد 1، م886؛ شیخ جواد تبریزی منهاج الصالحین جلد 1، م886؛ شیخ حسین وحید خراسانی منهاج الصالحین جلد 2، م886؛ محمد تقی بهجت وسیلة النجاة ، م945؛ آیه الله لطف الله صافی گلپایگانی هدایة العباد جلد 1، م111، آیه الله سید محمد رضا گلپایگانی هدایة العباد جلد 1، م111،
 2. سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  جلد 1، م۱۲۷۵؛ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی ، فصل فی صلاة المسافر، م۴؛ آیه الله سید علی حسینی سیستانی منهاج الصالحین جلد ۱، م۸۸۶؛ آیه الله سید ابوالقاسم خویی(ره)، منهاج الصالحین جلد ۱، م۸۸۶؛ آیه الله شیخ جواد تبریزی(ره)،منهاج الصالحین جلد ۱، م۸۸۶؛ آیه الله شیخ حسین وحید خراسانی منهاج الصالحین جلد 2، م886؛  محمد تقی بهجت وسیلة النجاة ، م945
شایان ذکر است آیت الله مکارم شیرازی در سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی ، فصل فی صلاة المسافر، م4 می فرمایند : تثبت المسافة بالعلم ... و فی ثبوتهما بالعدل الواحد اشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع؛ و در متن رساله فارسی م1122 می فرمایند : اینکه شخص مورد اعتمادی خبر دهد کافی است. و در استفتاء کتبی از معظم له فرمودند : فتوای جدید ما همان متن رساله است.
همچنین آیت الله نوری همدانی در متن رساله فارسی، م1275 می‌فرمایند : اگر یک عادل خبر دهد که سفر انسان 8 فرسخ است. باید نماز را شکسته بخواند ولی در متن سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی ، فصل فی صلاة المسافر، م4 می فرمایند : درصورتی که از گفته وی اطمینان حاصل نگردد، احتیاط واجب آن است که نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. و در استفتاء کتبی از معظم له  فرمودند: شهادت عدل واحد منوط به حصول اطمینان است و در صورت عدم حصول اطمینان احتیاط شود.
 1. فرد موثق (ثقه) کسی است که دروغ نمیگوید.
 2.  سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  جلد 1، م۱۲۷۵؛ آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی توضیح المسائل ، م۱۲۸۴؛ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی ، فصل فی صلاة المسافر، م۴؛ آیت الله سید علی حسینی سیستانی منهاج الصالحین، جلد ۱، م۸۸۶؛ آیت الله سید ابوالقاسم خویی(ره) منهاج الصالحین، جلد ۱، م۸۸۶؛ آیت الله شیخ جواد تبریزی(ره)منهاج الصالحین، جلد ۱، م۸۸۶؛. آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی منهاج الصالحین جلد 2، م886؛ محمد تقی بهجت (ره) وسیلة النجاة ، م945؛ آیه الله ناصر مکارم شیرازی توضیح المسائل ، م1122
 3. سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی ، فصل فی صلاة المسافر، م3 و م8؛ آیت الله سید روح الله الموسوی الخمینی (ره) تحریر الوسیلة، فصل فی صلاة المسافر، م6؛ آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی(ره)، هدایة العباد جلد1 ، م111؛ آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، هدایة العباد جلد1 ، م111؛ آیت الله سید علی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، جلد ۱، م۸۸5؛ آیت الله سید ابوالقاسم خویی(ره)، منهاج الصالحین، جلد ۱، م۸۸5؛ آیت الله شیخ جواد تبریزی(ره) منهاج الصالحین، جلد ۱، م۸۸5؛ شیخ حسین وحید خراسانی منهاج الصالحین جلد 2، م885؛ سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  جلد 1، م1274؛ آیت الله شیخ وحید خراسانی توضیح المسائل  م1283،
 4.   آیت الله محمد تقی بهجت (ره)وسیلة النجاة ، م945؛ توضیح المسائل ، م1034،
 5. مشقّتی که معمولاً تحمّل نمی  شود، حرج.
 6.  سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  جلد 1، م1274؛ تحریر الوسیله، فصل فی صلوة المسافر، م6؛ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی ، فصل فی صلوة المسافر، م5؛ محمد تقی بهجت وسیلة النجاة ، م945؛ آیت الله سید ابوالقاسم خوئ(ره) منهاج الصالحین  ؛ آیت الله شیخ جواد تبریزی(ره) منهاج الصالحین  ؛، ج1، م886؛ شیخ حسین وحید خراسانی منهاج الصالحین جلد 2، م886؛ آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی(ره) هدایه العباد ؛ آیت الله لطف الله صافی  هدایه العباد  ج1، م111؛ آیه الله شیخ حسین وحید خراسانی توضیح المسائل ، م1283
 
کلید واژه ها
مسافت شرعی، , حد ترخص، احکام سفر 
 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
حکم فرد مردد در حد ترخص، هنگام خروج از وطن چیست؟
آیا انتخاب راه طولانی و یا کوتاه تر در شکسته یا کامل بودن نماز موثر است؟
ارتباط با ما
نشانی: مشهد مقدس، حرم مطهر امام رضا علیه السلام، صحن جامع رضوی، ایوان غربی
تلفن: 32212008-051
فکس: 32003552-051
صندوق پستی: 91735/517
ایمیل: razavi@aqr.ir 
 
 
وقتی بناست، در بارگاه نورانی حضرت رضا(علیه السلام) خدمت‌گذار باشی و رضای حق‌تعالی را طلب کنی، بایستی اهدافی به بلندای نگاه و نظر حجت حق بر زمین، متصور شوی. باتوجه به این مهم، ادارۀ پاسخ ‌گویی به سوالات دینی اهداف پیش رو را در جهت انجام وظایف خود در نظر گرفته است. در ادامه به وظایف این اداره اشاره می‌کنیم: 1. برنامه ریزی و نظارت بر دفاتر پاسخگویی به سؤالات شرعی و مرکز مشاورۀ دینی و نشستهای پرسش‌وپاسخ تخصصی و عمومی؛ 2. تدوین و تعیین اولویتهای محتوایی حلقه های معرفت و نشستهای تخصصی و برنامه های ویژۀ گروههای زیارتی؛ 3. مدیریت فرایند شناسایی، جذب، به کارگیری و ارتقای استادان پاسخگو به سؤالات شرعی، مشاورۀ دینی، همایش های تخصصی و گروه‌ های زیارتی.  
×