خدمات

سایت فرهنـگی تبلیـغی حـرم مطهـر رضـوی

دلنوشته/چهارشنبه 25/5/13962017-08-16T06:01:27+04:30

 قرار من و امام رضا

آقای مهربانم! هر بار که به دیدار شما می آیم آرزویم را مرور می کنم. البته این قولی است که خودتان داده¬اید. پس امام رضا قرارمان یادتان باشد. همان سه جا که گفتید...
دلنوشته/چهارشنبه 21/4/13962017-07-12T08:41:13+04:30

 شمس الشموس

ای معین الضعفاء، بخوانمت پدر!؟ اما مهر تو، صد بار فزونتر از هر پدر و مادر است؛ گویی مادر ایام، تنها تو را در این سرزمین آورد و نازا شد.
دلنوشته/پنجشنبه 15/4/13962017-07-06T13:50:20+04:30

 نامه ی خوش خط برای آقا

دلم می خواد نامه بنویسم. واسه آقا. اما نوشتن این نامه به خاطر دوری راه نیست؛ این بار می خوام واسه آقا بنویسم، تموم آن هایی را که یک بار از خودم پرسیدم و در جوابش خیره ماندم به طاق، طاقی که پُره از دعا و آرزو.
دلنوشته/چهارشنبه 7/4/13962017-06-28T14:07:42+04:30

 اولین زیارت

چه آسمان آبی و قشنگی. محو تماشای آسمان زیبای حرم بودم که احساس کردم گونه هایم از اشک خیس است و چقدر سبکبالم. آری سبکبال در کنار چشمه مهربانی ها.
دلنوشته/پنجشنبه 1/4/13962017-06-22T04:16:28+04:30

 دلم همین را از تو می‌ خواهد

خدایا شکرت... دلم را یافتم. پایین پایت دو رکعت نماز نشسته می‌ خواند. ادعای منتظر بودن هم طاقتش را طاق کرده است.
دلنوشته/پنجشنبه 25/3/13962017-06-15T00:02:26+04:30

 شاید به اندازه یک کبوتر

آقای من، ای نامتان «راز عشق»، ای عشقتان «راز بودن». کم از آهو نگاهم نخواهید فرمود و به اندازه کبوتر، مجال پروازم خواهید بخشید.
123>>>
  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • سایت های مرتبط