خدمات

سایت فرهنـگی تبلیـغی حـرم مطهـر رضـوی

/چهارشنبه 27/5/13952016-08-17T11:55:03+04:30

 مهمانسرای رضوی از صفویه تا پایان دورة قاجاریه

سابقه مهمانداری در آستان قدس رضوی، به پیش از قرن نهم هجری باز می گردد؛ در دوره های مختلف، برای مهمانسرا نام های متفاوتی به کار برده می شد؛ به عنوان مثال؛ در دوره صفویه، افشاریه و اوایل دورة قاجاریه، با نام«مطبخ معموره» و از اوایل دورة ناصری، تا پایان قاجاریه، با نام « کارخانة مبارکه» مشهور شد. با گذشت زمان و رشد و تحول مجموعه تشکیلات آستان قدس رضوی، مهمانسرا نیز به عنوان جزئی از این مجموعه بزرگ، با سیر تحولات، همگام گردید.
حرم شناسی/پنجشنبه 21/5/13952016-08-11T18:01:18+04:30

 شربتخانه در لابه لای ورق های تاریخ

شربتخانه از جمله بیوتات آستان قدس بوده که به طور کلی در زمینه خدمات تغذیه، وظایفی را بر عهده داشته است اما کارکرد و وظایف آن در دوره های مختلف اندکی متفاوت بوده است؛ عمده وظایف آن مربوط به دوره صفویه می شود که با دارالشفا نیز در زمینه تهیه داروهای گیاهی همکاری می کند. در دوره افشاریه، کار آن از دارالشفا جدا شده و با روی کار آمدن حکومت پهلوی، شربتخانه کارکرد خود را از دست می دهد به ویژه از سال 1308ش (1347ق) که کارخانه (مهمانسرا) زواری و خادمی در کنار هم قرار می گیرند.
/پنجشنبه 29/5/13942015-08-20T10:04:26+04:30

 مهمانسرای حضرت

ساختمان مهمان‌سرای حضرت در ضلع شمالی بست شیخ حرعاملی قرار دارد در گذشته از مهمان‌سرای حضرت به نام کارخانۀ زواری یاد می‌شد، در کتب و وقف‌نامه‌های قدیمی نیز به نام‌های مهمان‌خانۀ زواری، آشپزخانۀ حضرتی، کارخانۀ زواری و کارخانۀ خادمی آمده است.
/دوشنبه 25/3/13942015-06-15T19:29:17+04:30

 اُدون خانه و هیمه خانه به روایت اسناد آستان قدس رضوی

آیا تا به حال نام حویج خانه، کرکراق خانه یا ایاغ خانه به گوشتان خورده است؟ می توانید تصور کنید که روزگاری این کلمات برای بخشهای مختلف اداری آستان قدس رضوی به کار برده می شده است؟ تشکیلات اداری آستان قدس رضوی از دوره صفویه و با گسترش موقوفات حرم مطهر امام رضا علیه السلام توسعه یافت و به بخشها و اماکن مختلف مجهز شد.
  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • سایت های مرتبط