.
.
 
 
 

/شنبه 27/3/13962017-06-17T16:42:30+04:30

 مسلمانان را فریب ندهیم

امام رضا علیه السلام می فرمایند : از ما نیست کسی که با مسلمانی دغل کاری کند ، یا به او زیان برساند ،یا به نیرنگ بزند .
/شنبه 27/3/13962017-06-17T13:57:23+04:30

 خشممان را کنترل کنیم

امام رضا علیه السلام می فرمایند : مومن هرگاه خشمگین شود ، خشمش او را از مسیر حق منحرف نمی سازد .
/شنبه 27/3/13962017-06-17T13:47:52+04:30

 صله رحم داشته باشیم

امام رضا می فرمایند : به بزرگتر ها احترام بگذارید و با کوچکتر ها مهربان باشیم و صله رحم داشته باشید .
/شنبه 27/3/13962017-06-17T13:33:22+04:30

 مشاجره را ترک کنیم

امام رضا علیه السلام می فرمایند از مشاجره بپرهیزید ،زیرا مشاجره عیوب نهفته را اشکار می سازد وعزت را از بین می برد .
/دوشنبه 15/3/13962017-06-05T13:43:15+04:30

 افطاری ساده

یک سنت خوب ،افطاری دادن ساده و بی پیرایه در مساجد و خیابان هاست .
/دوشنبه 15/3/13962017-06-05T13:31:02+04:30

 افطاری دادن به برادر مسلمان

افطاری دادن به برادر مسلمانت ، از روزه داشتنت افضل است .
/دوشنبه 15/3/13962017-06-05T13:12:07+04:30

 عظمت سادگی

کارهایی مانند افطاری های ساده ،که در شکل دادن به سبک زندگی اسلامی تاثیر می گذارد را توسعه دهید .
/دوشنبه 15/3/13962017-06-05T10:37:05+04:30

 فرصت دعا و نماز شب

12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ