.
.
 
 
 

نکات ناب/دوشنبه 19/4/13962017-07-10T11:56:24+04:30

 خشممان را کنترل کنیم

از ما نیست کسی که هنگام خشم خوددار نباشد.
نکات ناب/دوشنبه 19/4/13962017-07-10T11:46:05+04:30

 ترک نکنیم ...

از ما نیست کسی که دنیای خود را برای دینش ، دین خود را برای دنیایش ترک کند .
نکات ناب/دوشنبه 19/4/13962017-07-10T11:32:58+04:30

 به حساب خود برسیم

از ما نیست کسی که هر روز به حساب خود نرسد .
نکات ناب/دوشنبه 19/4/13962017-07-10T11:17:04+04:30

 شر نرسانیم

از ما نیست کسی که همسایه اش از شر وی ایمن نباشد .
/شنبه 27/3/13962017-06-17T16:42:30+04:30

 مسلمانان را فریب ندهیم

امام رضا علیه السلام می فرمایند : از ما نیست کسی که با مسلمانی دغل کاری کند ، یا به او زیان برساند ،یا به نیرنگ بزند .
/شنبه 27/3/13962017-06-17T13:57:23+04:30

 خشممان را کنترل کنیم

امام رضا علیه السلام می فرمایند : مومن هرگاه خشمگین شود ، خشمش او را از مسیر حق منحرف نمی سازد .
/شنبه 27/3/13962017-06-17T13:47:52+04:30

 صله رحم داشته باشیم

امام رضا می فرمایند : به بزرگتر ها احترام بگذارید و با کوچکتر ها مهربان باشیم و صله رحم داشته باشید .
/شنبه 27/3/13962017-06-17T13:33:22+04:30

 مشاجره را ترک کنیم

امام رضا علیه السلام می فرمایند از مشاجره بپرهیزید ،زیرا مشاجره عیوب نهفته را اشکار می سازد وعزت را از بین می برد .
12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ