.
.
 
 
 

دلنوشته/چهارشنبه 2/1/13962017-03-22T14:02:22+04:30

 من خودم را گم کرده ام !!

آخر تو جنس دردها را می شناسی، تو گره های کور را خوب وا می کنی، در من گره کوری چنبره زده است، قار قار... این صدای کلاغی ست در میان خیابان های تو در تو،...
دلنوشته/چهارشنبه 25/12/13952017-03-15T17:00:10+03:30

 آقا جان ! هوای دلم بارانیست

شنیده ام خیلی مهربانی و به این امید دل را به تو داده ام. بی کسی ام را فقط تو در می یابی، ای ضامن چشمان مست آهو،
دل نوشته/چهارشنبه 18/12/13952017-03-08T14:45:17+03:30

 خط خط ارزوهای دلم

حرف های دلم را این کاغذ طاقت ندارد. نمی دانم چگونه برایت بنویسم که …
دل نوشته/چهارشنبه 11/12/13952017-03-01T17:56:28+03:30

 زمزمة یار

چرا فراموش می کنیم هنوز «ضامن آهوها» هست؟ ما که از «آهوها» کمتر نیستیم؟!! نمی دانم شاید هم باشیم ... چه کسی می داند؟؟
دلنوشته/سه شنبه 3/12/13952017-02-21T16:49:39+03:30

 بالاخره پس از چند سال امام او را طلبید.

با خودش گفت: اگر این پنجره فولاد آقا، از فولاد نبود، چگونه می توانست دلهای لرزان و سیاه از گناه زائران را...
دلنوشته/چهارشنبه 20/11/13952017-02-08T18:14:57+03:30

 آهوی سرگشته

ای عقل! همیشه مرا به خطا و آزمون بسیار سرزنش کردی، همیشه مرا به تعجیل در کارها شماتت نمودی، ولی این بار تو اشتباه کردی، مگر نگفتی که ...
دل نوشته و خاطره/چهارشنبه 13/11/13952017-02-01T19:28:13+03:30

 اولین دیدار

تکیه گاهی برای سنگینی شانه های خسته ی همه ی مان شده بودی تا فارغ از هر دلواپسی و اضطرابی، سر بر دامن مهرت گذاریم و بغض های نهفته و ....
دلنوشته/چهارشنبه 6/11/13952017-01-25T12:36:58+03:30

 مولای مهربان

نکن این بند را آقا! این بند را دوست دارم. این بند که دستم را گره می زند به پنجرۀ خانۀ تو، به بازترین پنجرۀ دنیا. پنجره ای که رو به تکه ای از بهشت اوست، ....
123456>>>
نسخه قابل چاپ