.
.
 
 
 

رنگ خدا/سه شنبه 31/5/13962017-08-22T10:17:27+04:30

 اوج بندگی

وقت آن است که سر فرود آورم و الف قامت را دال بندگی کنم. پس سر به زیر می افکنم و قامت خویش را می شکنم ...
آخرین منجی/پنجشنبه 26/5/13962017-08-17T13:11:06+04:30

 حضورش را احساس کنیم

ظهور نكرده است؛ اما هم در دلها و هم در متن زندگى حضور دارد. مگر مى‌شود حضور نداشته باشد؟
رنگ خدا/سه شنبه 24/5/13962017-08-15T11:57:50+04:30

 آهنگ وصال

آیا می شنوی؟صدایی تو را می خواند،صدایی که از بیرون نیست ،از جنس حرف و صوت نیست...
به رنگ خدا/سه شنبه 17/5/13962017-08-08T09:39:12+04:30

 اذان، سرود وصال

آنگاه که گلبانگ اذان در صحرای جان می پیچد، کیست که سر از پا بشناسد و آب زندگی را در جوی تکرار رها نکند؟
رنگ خدا/سه شنبه 20/4/13962017-07-11T11:52:04+04:30

 یک ترس قشنگ

می‌گوید هم بترس و هم پیش بیا. چند قدم عقب برو و چند قدم جلو بیا. مثل پریدن از یک گودال عمیق می‌ماند...
رنگ خدا/سه شنبه 13/4/13962017-07-04T11:21:36+04:30

 دشمن قسم خورده

قسم خورده بود که نگذارد آب خوش از گلویمان پایین برود.قسم خورده بود که تا آخرین لحظات حیاتمان ، ول کن قضیه نشود ...
آخرین منجی/پنجشنبه 8/4/13962017-06-29T13:19:16+04:30

 در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

صدای اذان می آید و تو در میانه ی میدان نبرد نیستی.قرار نیست نماز خوف بخوانی.می خواهی با دلی آرام روبروی وجودی بی نهایت بایستی وبه کوچکی خود اعتراف کنی ...
به رنگ خدا/سه شنبه 30/3/13962017-06-20T14:37:47+04:30

 شما چطور زندگی را می گذرانید ؟

ما اکثر مشغول اتفاقاتی هستیم که زندگی برایمان پیش می آورد به ندرت خودمان اتفاق ساز می شویم ، به ندرت فرمان را خودمان می چرخانیم ...
12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ