.
.
 
 
 

شعر/دوشنبه 30/12/13952017-03-20T07:37:10+03:30

 آب زنید راه را هین که نگار می ‌رسد

رونق باغ می ‌رسد چشم و چراغ می‌ رسد غم به کناره می‌ رود مه به کنار می ‌رسد
شعر/دوشنبه 23/12/13952017-03-13T13:16:20+03:30

 نرم نرمک می رسد اینک بهار

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش می شود هفتاد رنگ
شعر/دوشنبه 16/12/13952017-03-06T18:08:40+03:30

 قبله مایل به تو

من و عبای شما؟ نه من از خودم گله دارم من از خودم که شمایی چقدر فاصله دارم
شعر/دوشنبه 9/12/13952017-02-27T16:50:41+03:30

 مثل همیشه

در شمع می جست او جلا مثل همیشه/در سوختن گویی که بهتر می توان دید
شعر/دوشنبه 2/12/13952017-02-20T18:14:00+03:30

 برای از تو سرودن

میان این همه عاشق که از تو می خوانند/ به انهدام خودم فکر می کنم آقا...
شعر /دوشنبه 25/11/13952017-02-13T10:42:04+03:30

 نیمه شب تابوت را برداشتند

ابرها گریند بر حال علی/می ‌رود در خاک آمال علی
شعر/دوشنبه 18/11/13952017-02-06T16:56:37+03:30

 هفت اقلیم عشق

السلام ای یگانه حضرت عشق، دل من التیام می خواهد/ مرهمی از نگاه آبیتان، یک علیک السلام می خواهد
شعر/دوشنبه 4/11/13952017-01-23T20:05:32+03:30

 مرغ باغ ملکوت

مرغ باغ ملکوتم نِیم از عالم خاک/ چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم
12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ