خدمات

سایت فرهنـگی تبلیـغی حـرم مطهـر رضـوی

/2016-08-31T13:53:59+04:30

آلبوم تصاویر مدرسه خیراتخان

مدرسه خیرات خان در سال 1057ق همزمان با حکومت شاه عباس دوم توسط یکی از اشراف و بزرگان آن روزگار به نام خیراتخان احداث شد. این مدرسه تاریخی و زیبا در آن زمان در شمار معروف ترین و معتبرترین مدارس علمیه به شمار می رفت؛ همانطور که در متن کتیبه سردر مدرسه مکتوب شده، خیراتخان در اثنای احداث ساختمان مدرسه فوت می کند. تا قبل از پایان دوره صفوی، رونق و شور علمی زیادی در مدرسه برقرار بود؛ اما با پایان حکومت صفویان آن رونق و شور علمی به سردی گرایید. سیاستهای ضد دینی و مستبدانه حکومت پهلوی اول، سبب شد تمام مدارس علمیه
/2016-05-24T16:44:20+04:30

ای پادشه خوبان

/2016-03-30T12:04:33+04:30

با طبیعت مهربان باشیم

/2016-03-19T12:46:51+03:30

ساده و صمیمی

  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • سایت های مرتبط