امام رضا(ع): ما سرپرست مومنان هستیم، که به سود آنان حکم می کنیم و حقوقشان را از ستمگران می ستانیم.
 
 
 

/2016-12-13T18:41:17+03:30

  خلق عظیم

 
/2016-12-12T11:49:41+03:30

  حب الرضا

 
/2016-12-03T09:09:14+03:30

  از ما هست

 
/2016-11-05T09:47:59+03:30

  مجموعه شعر انقلاب

 
/2016-10-05T12:28:03+03:30

  سیره محرومین

 
/2016-09-24T14:45:21+03:30

  حرم و رزمندگان

 
/2016-09-24T13:35:34+03:30

  حرم و شهدا

 
 
1234>>>
گسترش معنویت در دنیای مدرن و استشمام شمیم خوش تفکر الهی در قرن ما بی تردید مدیون انقلاب اسلامی در ایران عزیز به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) است .
 بی شک درسالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبلیغ معارف اهل بیت در حرم مطهررضوی رشدی شگرف داشته است . لذا توجه به گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام و مقام معظم رهبری یکی از بخش های مهم پورتال معاونت تبلیغات را تشکیل می دهد .
در این سایت ریشه های انقلاب اسلامی مردم ایران ؛ بیداری ا سلامی؛ نقش انقلاب در گسترش معارف اهل بیت و سایر موضوعات از این دست مورد توجه و دقت خواهد بود.
 
×