امام رضا(ع) فرمود:
عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است

پاسخگویی/شنبه 22/3/13952016-06-11T15:06:04+04:30

 وظائف اخلاقی زن و شوهر نسبت به یکدیگر چیست؟

...
/سه شنبه 31/1/13952016-04-19T11:50:45+04:30

 علت پدید آمدن مکاتب نوظهور چیست ؟

...
 
×