.
.

معرفی کتاب/دوشنبه 5/4/13962017-06-26T09:25:30+04:30

 من دیگر ما

فرزند از ما جدا نیست ، او خود ماست اما در اندازه ی کوچک تر
شعر/پنجشنبه 1/4/13962017-06-22T19:41:17+04:30

 ما کجا و ترس بزدلان کجا؟

خون بهای کودکی که سهمش از جهان ، جز گلوله های ناگهان نبود..
دلنوشته/چهارشنبه 31/3/13962017-06-21T13:54:31+04:30

 ساقی عشق!

می خواهم از لحظه لحظۀ با تو بودن سود جویم؛ چراکه می دانم کمتر شبی می توانم با تو خلوت کنم ...
معرفی کتاب/يكشنبه 28/3/13962017-06-18T14:56:36+04:30

 بیم موج

این کتاب ، کلیدهایی برای گشـودن قفل های ورود به دنیای بی آسیب مجازی فراهم می سـازد تا نسل کنونی هنگام ورود به فضای مجازی با بحران فکری ...
/شنبه 27/3/13962017-06-17T13:57:23+04:30

 خشممان را کنترل کنیم

امام رضا علیه السلام می فرمایند : مومن هرگاه خشمگین شود ، خشمش او را از مسیر حق منحرف نمی سازد .